may tinh bang

Chứng Nhận ISO

ban phim laptop|sac laptop|ram laptop

joomla template

HOT NEWS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Chứng Nhận ISO

Ngày 02/02/2015 , công ty TNHH TM DV Cơ Điện Lạnh P&M đã được BUREAU VERITAS Certification Holding SAS chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng - chứng nhận được cấp với 2 ngôn ngữ Việt - Anh .

ISO1

ISO4

ISO2

ISO3

KEY STAFF MEMBERS©2007 PME Corporation - All right reserved. Designed by ITA

Address: 133 Bau Cat street, ward. 14, dict. Tan Binh, HCMC, VN

Branch address: 436B/106/4 3/2 street, ward 12, dict. 10, HCMC, VN

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information