may tinh bang

Công trình Aircarfo Sân bay Tân Sơn Nhất.

ban phim laptop|sac laptop|ram laptop

joomla template

Công trình Aircarfo Sân bay Tân Sơn Nhất.

Pme đã hoàn thành thi công công trình Aircarfo Sân bay Tân Sơn Nhất.

Công trình cũng đã đưa vào khai thác.

dkskl1

Về các công trình thuộc lĩnh vực sân bay, Pme đang triển khai công trình Đài Kiểm Soát Không Lưu Tân Sơn Nhất, theo kế hoạch hoàn thành năm 2011.

dkskl2

NHÂN SỰ CHỦ CHỐTPME_Website2

PME_Website3

©2007 PME Corporation - All right reserved. Designed by ITA

Địa chỉ:133 Bàu Cát, Phường 14, QuậnTân Bình, HCMC, VN - Email: info@pmecorp.com.vn

Địa chỉ chi nhánh:436B/106/4, đường 3 tháng 2, phường 12, Q10, HCMC, VN - Tel: (08) 8680293 Fax: (08) 8632623


Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information